HOME  >    >  
Carlo Gavazzi의 Variflex3 Frequency Drives 세일 안내
글쓴이 : 관리자    
이메일 : mmd@ytec.net    
 

 
<Frequency drives 특가 안내>  
 
자동화 부품의 선두기업 이태리 Carlo Gavazzi社 의 Frequency Drives를 기간한정 특가 판매합니다.  
 
1. 품명: 표참조  
 
2. 기간: 2020년 07월 20일~ 12월 25일  
 
3. 수량: MOQ 없음  
 
4. 특가문의 : 070-7010-8785  
 
 
LINK :
FILE : Variflex.gif ( 158.19 Kbytes )